Rivierenlandschap

Het Nederlandse Rivierenlandschap

Nederland kan gezien worden als een afvoerput van Europa, waarin grotere rivieren teruglopen naar de zee. Het Nederlandse rivierenlandschap is een uniek exemplaar, vergeleken met andere gebieden over de hele wereld. Nederland is in principe een grote delta, waarin de Maas, de Rijn en de IJssel rustig voortkabbelen.

Kenmerken van het Rivierenlandschap

D RijnHet Nederlandse Rivierenlandschap bestaat uit het gebied waar de Rijn en de Maas stromen. Niet alleen deze twee hoofdrivieren, maar ook aftakkingen ervan horen bij het rivierlandschap. Wanneer Nederland van bovenaf bekeken zou worden, snijden de rivieren door het landschap heen. Maar naast de rivieren zijn ook belangrijke onderdelen van het rivierenlandschap. Direct naast de rivier liggen eerst de oeverwallen. Deze lage zandwallen lopen alleen onder wanneer er extreem hoog water is. Ze fungeren in principe als een natuurlijke dijk. Na de oeverwallen komen de zogenaamde kommen. Deze stukken grond zijn erg moerassig en drassig, omdat ze regelmatig onder water komen te staan. In de kommen is veel klei te vinden, maar ook moerasbossen. Woningen worden er niet gebouwd, vanwege het overstromingsrisico.

De aanleg van dijken

hippogallery_pictureNaast de bescherming van de oeverwallen, heeft de mens een eigen beschermend systeem ontwikkeld: de dijken. In Nederland wordt gebruikt gemaakt van winterdijken en zomerdijken. De winterdijken zijn gebouwd op de oeverwallen, om zo overstroming van de omliggende gebieden te kunnen voorkomen. Het gebied wat ontstaan is tussen de rivier en de winterdijk, wordt de uiterwaard genoemd. Op deze plaatsen zijn alleen planten en bomen te vinden die geen last hebben van regelmatige overstromingen.

Dankzij het gebruik van uiterwaarden, is de kans op een overstroming van het land achter de winterdijken een stuk verminderd. Daarom behoren ze tot de Ecologische Hoofdstructuur en is het onderhoud en bescherming van dit natuurgebied van groot belang.

Risico’s van het water

dws-delta-congress-oosterschelde450pxNederland blijft een land waarin veel mensen leven onder de zeespiegel. Dijkdoorbraken en overstromingen blijven voor ons land een reĆ«el gevaar. Vanuit de overheid worden allerlei plannen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het dreigende gevaar geen realiteit zal worden. Een voorbeeld van zo’n plan is het Deltaprogramma. Hierin staan de afspraken en voornemens om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties kunnen genieten van een bescherming voor het water, maar ook gebruik kunnen maken van voldoende zoet water. Het deltaprogramma is iets waar Nederland trots op is. Onze inzichten en technologie zijn wereldwijd bekend geraakt. Ook is het deltaprogramma een initiatief dat door meerdere betrokkenen wordt gedragen. Hierdoor is het een zaak voor alle Nederlanders geworden.

Geen Reacties