Over de site

Nederland is een land wat te maken heeft met veel natuur. Deze natuur is een tijd bedreigd geweest door de oprukkende verstedelijking. Maar door de instelling van een Ecologische Hoofdstructuur, worden de natuurgebieden langzaam maar zeker weer in ere hersteld. De Ecologische Hoofdstructuur (ook wel EHS genoemd), ligt niet alleen in het beheer van de overheid. Ook particulieren, boeren en natuurbeschermingsorganisaties ondersteunen de bescherming en het herstel van de gebieden.

69_350De EHS bestaat niet alleen uit grond, maar ook uit de Nederlandse Rivieren. Nederland is te vergelijken met een afvoerput, waarin een aantal belangrijke rivieren uitmonden zoals in een delta. Deze deltavorm is kwetsbaar en heeft daarom bescherming nodig. Dit doet Nederland in de vorm van het Deltaprogramma, wat bekend is geraakt over de hele wereld.

Het Nederlandse rivierengebied is gerealiseerd in een periode van miljoenen jaren. Niet alleen de loop van de rivieren, maar ook de locatie en de richting die ze uit stromen zijn bepaald door gebeurtenissen uit het verleden. Met name de wisselingen van de ijstijden en tussenijstijden hebben een grote invloed gehad op de manier waarop de huidige Rijn en Maas door ons land lopen.

r0-d2-363-204-bd0-koop-een-duinUiteraard zijn er ook risico’s verbonden aan het rivierenlandschap. Zo is er het gevaar van overstromingen, wat in Nederland wordt ondervangen door een systeem van dijken en uiterwaarden. Water wat uit de rivieren stroomt, wordt opgevangen door een stuk land wat een deel van het water kan wegwerken. Hierdoor wordt het risico op overstroming achter de ijken aanzienlijk verkleind.

Loveshoot-Loonse-en-Drunense-Duinen-001De natuurgebieden in Nederland zijn een lust voor het oog. Dankzij de aandacht voor herstel en natuurbehoud, kunnen liefhebbers de natuur in trekken op de fiets op op wandelschoenen. Er zijn tal van mogelijkheden om van tevoren informatie in te winnen over routes of bijzonderheden in en om het natuurgebied. De natuur in Nederland wordt beschermd, zodat wij er allemaal van kunnen blijven genieten.