Ontstaan van het Nederlandse rivierengebied

Geschiedenis, Rivierengebied

yrdeltaDe geschiedenis van onze rivieren gaat miljoenen jaren terug. Al voordat de Rijn en de Maas in opkomst waren, maakte er een grote rivier gebruik van wat nu het noorden van Nederland is. Deze rivier uit het Plioceen heette de Eridanosrivier en stroomde vanuit Denemarken naar de Noordzee.

Door de vorming van Gletsjers in de voorlaatste ijstijd, de Saalien, werd een aantal grote stuwwallen gevormd. Voorbeelden hiervan zijn de Utrechtse heuvelrug, het Rijk van Nijmegen, Montferland en de Veluwe. Door de vorming van deze stuwwallen konden de rivieren de Rijn en de Maas niet anders dan naar het westen.

Door wisselingen in het klimaat, aangestuurd door de ijstijden en de tussenijstijden, veranderden de rivieren hun eigen loop regelmatig. Maar in de laatste duizend jaar heeft de mens daar een systeem achter bedacht van dijken. Sindsdien ligt het Nederlandse rivierenlandschap meer vast in haar huidige vorm.

Tags: , ,