Inpassing van duurzame energievormen in het landschap

Natuur

Nieuws_auto_auto_c650_c217_oeb1_gCenter_q_nieuwberichtDe gemeente Utrecht heeft een handreiking Duurzame Energie gemaakt. Hierin geeft de gemeente richting aan de inpassing in het landschap van de steeds toenemende duurzame energievormen.

De 3 belangrijkste duurzame energiebronnen zijn:

Windenergie

Er zijn windturbines vanaf 20 meter. Hoe groter de turbines hoe meer energie ze opleveren, maar hoe moeilijker ze in het landschap zijn in te passen. De gemeente heeft liever niet turbines tussen de 20 en de 60 meter, deze zijn lastig in de omgeving weg te werken. De baten wegen dan niet op tegen de ontsiering. Ook is de locatie voor de effectiviteit van de molens van belang, turbines aan de westzijde van de Heuvelrug vangen meer wind dan turbines aan de zuidoostzijde van de Heuvelrug.

Zonne-energie

De meeste zonnepanelen die wij langs de weg tegenkomen, staan op daken. Toch is er een toenemende vraag naar zonnepanalen op de grond. In de handreiking staat:

Initiatieven voor zonnevelden zijn relatief nieuw, maar door prijsdalingen en gewijzigde fiscale regelingen worden ze interessanter. De panelen worden meestal in rijen vlak op de grond gemonteerd of op stellages met schuin geplaatste panelen. Inclusief stellages kunnen de opstellingen tot twee meter hoog zijn.”

De gemeente geeft er de voorkeur aan dat deze als tijdelijke opstelling of op nog te ontwikkelen grond worden geplaatst.

Biovergisters

Een biovergister wint biogas uit een mengsel van mest en andere organische stoffen. Bacteriën breken het organisch materiaal af en zetten het om in biogas. Wat vervolgens kan worden omgezet in groen-gas of elektriciteit. De ruimte die een biovergister inneemt kan erg variëren. Ook hierbij geldt dat kleine vergisters minder opleveren maar makkelijker in te passen zijn.

Biovergister Eneco

Tags: , , , ,