Ecologie

De Ecologische Hoofdstructuur

screenshot.ehs_Om de natuurgebieden in Nederland te kunnen beschermen, is er een Ecologische Hoofdstructuur aangebracht. Ook nieuwe natuurgebieden worden aan de EHS toegevoegd. Vanaf 2014 zullen de provincies zelf verantwoordelijk gesteld worden voor het onderhoud en de bescherming van de gebieden.

Ontstaan van de EHS

De Ecologische Hoofdstructuur is ontstaan in 1990, toen bleek dat de natuurgebieden in een hoog tempo achteruit gingen. Om te voorkomen dat de biodiversiteit zou verdwijnen, werden er gebieden aangelegd met verbindende zones. Niet alleen natuurlijke zones, maar ook agrarisch gebied en wateren werden aan het geheel toegevoegd. Ook de 20 nationale parken van Nederland behoren tot de EHS.

Gevolgen van de EHS

68a32fd6-100f-45e7-83a3-b560db79cba7_shutterstock_36818338_loofbos_bos_groen_lente_polen_LR_490x330Door de Ecologische Hoofdstructuur zijn er een aantal gevolgen voor het onderhoud en de bescherming van de gebieden. Zo zijn er een aantal positieve gevolgen te noemen, zoals de verspreiding en vermenging van plantensoorten. Ook kan het water bij hevige regen beter verwerkt worden, omdat er meer grond is met planten die het water opnemen.

Om te voorkomen dat de EHS enkel beperkingen oplegt rondom het bouwen van huizen en wegen, zijn er spelregels opgesteld. De belangrijkste regel is ‘nee, tenzij’. Het komt er op neer, dat het antwoord op een nieuwe aanbouw ‘nee’ is, tenzij er geen andere optie is.

Beheer van de EHS

De Ecologische Hoofdstructuur wordt beheerd door een aantal beheerders. Een voorbeeld hiervan is de Rijksoverheid. Maar ook de 12 provincies hebben rol in het beheren van hun eigen natuurgebieden. Het type beheerder waarvoor gekozen is, is afhankelijk van het soort natuurgebied waar men mee te maken heeft.

Natuurbeschermingsorganisaties

kom-beversporen-zoeken-in-het-harderbos-4350Een deel van de gebieden wordt beheerd door de particuliere natuurbeschermingsorganisaties, zoals Natuurmonumenten. Deze organisaties werken niet alleen aan het behouden van de huidige natuur, maar ook aan natuurherstel. Dankzij deze projecten wordt de natuur weer teruggebracht naar haar eigen schoonheid, zodat iedereen er van kan genieten. Voor het herstellen van de gebieden werken de organisaties vanuit subsidies zoals LIFE en OBN.

Voorbeelden van natuurgebieden die onder het beheer van natuurbeschermingsorganisaties vallen zijn het Harderbos in Flevoland en het Dal van de Ruiten A in Groningen.

Beheer door particulieren

Het is mogelijk om als particulier een stuk land tot ‘natuur’ te laten benoemen. Door deze verandering in functie daalt de verkoopwaarde van de grond en komt hier een vergoeding tegenover te staan vanuit de overheid.

Beheer door boeren

Boeren beheren een deel van het agrarische gebied wat hoort bij de EHS. Doordat er richtlijnen zijn opgesteld over de bewerking van het land, wordt er een bijdrage geleverd aan de natuur zelf.